Feeds:
Inlägg
Kommentarer

I år så har Jordens Vänner ärat Göteborg genom att lägga Höstmötet här! Det går av stapeln 24-25 oktober och självklart står Göteborgs Miljögrupp som värd!

Mötet kommer att behandla viktiga frågor inför hösten och vintern, bland annat klimatförhandlingarna i Paris med fokus på vad Jordens Vänner planerar innan och efter, i Sverige och i Paris. En annan viktig fråga är TTIP, frihandelsavtalet mellan EU och USA. Jordens Vänners arbetsgrupp i ämnet kommer och lär oss mer om vad avtalet innebär och hur Jordens Vänner arbetar med frågan i Sverige.

Vi förväntar oss minst sagt en helg full av inspiration och kampglöd! Ett utmärkt tillfälle att få idéer om vad du kan engagera dig i under hösten…vintern…hela året…

Läs mer på Jordens Vänners hemsida, och på facebook-evenemanget, och kom ihåg att anmäla dig senast 15 oktober till info@jordensvanner.se så att vi får ett hum om hur många vi blir. (Självklart är du varmt välkommen att delta även om du missar deadline!)

Vi ses på höstmötet!

Annons

I december träffas världens alla ledare i Paris för att fatta avgörande beslut om vår planet och klimat.

Söndag 29 november går världens befolkning man ur huse för att visa stöd och hjälpa dessa ledare att våga vara modiga i ödets stund.

Klimatsamling i Göteborg svarar upp med folkfest och manifestation samma dag för att rädda klotet.

Jordens Vänner stödjer självklart initiativet.

Läs mer under fliken Klimatsamling och kolla in initiativet på facebook!

Nu är hösten här!

Efter Miljögruppens sommaruppehåll är det dags att rivstarta hösten så att vi glömmer att dagarna blir kortare och kallare!

Det är verkligen en fullspäckad höst vi har framför oss:

  • Du har väl inte missat att Miljögruppen var med och initierade Klimatsamling som nu trampar på för fullt för att mobilisera klimat- och miljökampen inför klimattoppmötet COP21 i december. Och än är det inte försent att haka på tåget! Maila info@klimatsamling.se så får du mer information om hur du går till väga!
  • Initiativet Run for your life kommer att passera Göteborg på väg till Paris! Läs mer och anmäl dig på deras hemsida , eller varför inte passa på att gå på deras uppstartsmöte i Göteborg nu på onsdag 16 september?
  • I oktober har Jordens Vänner förlagt sitt årliga höstmöte till Göteborg. Det kommer att bli fullt med aktiviteter och aktivister från hela Sverige! Vi kommer självklart att lägga ut mer information om det här när det närmar sig, men boka in datumet redan nu, 24-25 oktober!

Mer aktiviteter på horisonten hittar du under fliken Agera här på hemsidan. Hoppas vi ses!

Är du en person som tycker om att prata om miljö- och klimatfrågor och som funderar över hur du ska engagera dig i Göteborg?

Look no further!

Helgen 28-29 mars ges en utbildning för Jordens Vänners klimatinformatörer i Göteborg. Under två dagar av workshops så får du de verktyg du behöver för att kunna besöka klassrum och leda workshops om klimaträttvisa.

Läs mer på Jordens Vänners hemsida och anmäl dig till maria.pettersson(a)jordensvanner.se.

Även om det kanske inte är jättetydligt förrän nu, så gjorde våren sitt intågande i västra Sverige redan för flera veckor sedan. Och vårtider är årsmötestider!

Jordens Vänner har sitt ordinarie årsmöte 11-12 april i Uppsala. Jordens Vänner är en demokratisk förening och utövar detta på årsmötet genom representativ demokrati. Detta innebär att om du är medlem i Jordens Vänner och bor i Göteborg så representerar Göteborgs Miljögrupp dig på årsmötet (om du inte aktivt gått ur Miljögruppen, i så fall tillhör du regionen och då gäller inte det).

Göteborgs Miljögrupp har tre mandat på Jordens Vänners årsmöte och kommer att hålla ett lokalt årsmöte innan riksmötet för att behandla motioner och välja delegater som kan föra Miljögruppens talan.

Med detta vill jag uppmana dig att: Var med och påverka!

Kom på Miljögruppens årsmöte tisdag 17 mars och påverka Miljögruppens ställning inför Jordens Vänners årsmöte i april. Vi startar kl 18 i Jordens Vänners lokaler på Jungmansgatan 37, ingång på hörnet. Och när årsmötet är avklarat blir det ekovin och andra godsaker!

Välkommen!

Preliminär dagordning

1. Mötets öppnande

2. Presentationsrunda samt val av mötesfunktionärer

3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande

4. Fastställande av dagordning

5. Verksamhetsberättelse för 2014

6. Kassörens ekonomiska rapport

7. Revisionsberättelse för 2014

8. Rapporter från övriga ansvariga personer

9. Ansvarsfrihet för ansvariga personer

10. Val av kassör och övriga ansvariga personer

11. Förslag på verksamhet för år 2015

12. Motioner och propositioner till Jordens Vänners årsmöte

13. Val av delegater till Jordens Vänners årsmöte

14. Datum för nästa Miljögruppsmöte

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutande

17. Festlighet med ekovin

8 mars

Idag är det internationella kvinnodagen. En dag att uppmärksamma de områden i samhället  där vi fortfarande inte nått hela vägen fram, där jämställdheten fortfarande brister.

Istället för att gratulera alla kvinnliga läsare anser jag att det är viktigare att lyfta olika sätt som kvinnor är viktiga i miljö- och klimatarbetet, lokalt och globalt.

En sak, som tyvärr måste sägas först: Jämlikhet är självklart viktigt, men idag är internationella kvinnodagen och därför kommer jag att fokusera på jämställdhet.

Kvinnor drabbas hårdare än män av klimatförändringar.

I många områden som kommer att drabbas hårt av klimatförändringar är det kvinnor som hämtar vatten, odlar mat och använder allmänna skogar. På grund av samhällsstrukturer är kvinnor i större utsträckning bundna till hemmet för att ta hand om barn eller sjuka, eller för att de inte får lämna huset utan en manlig släkting. Detta innebär att om grundvattnet sinar, grödan torkar och marken blir obrukbar, om skogarna huggs ner då är det kvinnor som behöver slita hårdare för att få tillvaron att gå ihop. I många länder är dödstalet för kvinnor högre än för män vid översvämningar och jordbävningar, eftersom kvinnorna stannar för att ta hand om barn, äldre och sjuka och därför inte hinner fly. Jämställdhet är ett vitalt perspektiv att ta med i arbetet för att minska klimatförändringar och förebygga dess effekter, om vi vill ha en rättvis omställning och nå klimaträttvisa.

Här ett ord från Mary Robinson, tidigare Irlands president och diverse inom FN:

Läs mer i Har klimatet ett kön? skriven av Kajsa Lindqvist, som du kan köpa här.

Kvinnor reser på ett mer hållbart sätt.

Om vi istället vänder blicken till det lokala kan vi konstatera att jämställdhet spelar en viktig roll i vår egen stad. På senare tid har det blivit allt tydligare att kvinnors och mäns transportmönster skiljer sig åt. En majoritet av alla personbilsägare är vita medelålders män. Medan män reser längre och oftare med personbil, reser kvinnor kortare sträckor och i större utsträckning med kollektivtrafik – om de inte cyklar eller går. Om vi ser oss runt i staden är det tydligt vilket trafikslag som prioriterats de senaste åren. Med de senaste cykelvägarna på Västra hamngatan och nu även Östra, så kanske vi ser en vind som börjar vända. Eller så är det undantaget som bekräftar regeln. Hur som helst så blir det tydligt att om vi vill ha en hållbar omställning av personresor och minska bilresandet, så måste vi ha ett genusperspektiv i stadsplaneringen.

Läs mer i Med genusglasögon i trafiken skriven av Hanna Olovson som du kan läsa gratis här.

I nyhetsrapporteringen, måste jag tillägga, har de under vintern talat om jämställd snöröjning, och det är just detta de menar. Att istället för att röja snön på bilvägarna först, så röjs trottoarer och cykelbanor först. Det är trots allt lättare för an bil att köra genom en decimeter snö, än vad det är för en gångtrafikant med barnvagn. Förhoppningsvis kommer Göteborg att vara en av de kommuner som hakar på trenden! (GP 150224)

Klimatsamling 2015!

Nu på lördag anordnar Miljöguppen i samarbete med bla Naturskyddsföreningen ett samling för klimatrörelsen. Vi kommer att prata om vad vi kan hitta på det kommande året för att ena klimatrörelsen och väcka liv i civilsamhället. Läs mer här: https://mjvgbg.wordpress.com/agera/klimatsamling-2015/

Vi ses i Studiefrämjandets lokaler på Falkgatan 7 kl 10:30, nu på lördag 17 januari. Anmälan för lunch, senast 15 januari kl 12.

Välkommen!

%d bloggare gillar detta: